free responsive web templates

VAKANSIESORG

Die Naskoolsentrum open 7vm daagliks.

Kinders speel, speel en speel. Kyk DVD's, ry fiets en j-boards, ens.

Ligte etes word vir middagete verskaf. (Bring asb snoepery saam).

Kostes - geen. - Naskool Kinders

Nie-Naskool Kinders : R 60 per dag.

Uitstappies mag gereel word teen kostes vir ouers.